Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Kraków

75 lat Koła Łowieckiego „Ponowa” w Krakowie

Jubileusz 75-lecia założenia Koło Łowieckie „Ponowa” w Krakowie obchodziło uroczyście 11 listopada 2023 roku w Borku Szlacheckim, na terenie obwodu nr 64 dzierżawionego przez Koło.
Uczestnicy obchodów wzięli udział w mszy hubertowskiej w kościele pw. Zwiastowania Pańskiego. Mszę odprawił i sztandar Koła poświęcił proboszcz ks. Tadeusz Pawlica. Kapłan w kazaniu nawiązał do święta niepodległości, będącego przejawem miłości ojczyzny, wskazał na działalność myśliwych, którzy są częścią narodu i działają dla jego dobra. Kapłan zwrócił uwagę na bliską obecność myśliwych z naturą prowadzącą do bliskości z Bogiem i realizację przez nich posłannictwa czynienia sobie „Ziemi poddanej”. Wskazał także na znaczenie postaci Świętego Huberta jako patrona myśliwych i orędownika etycznych postaw wobec zwierzyny.
W pobliskim zajeździe „Wodniczek” oficjalną cześć obchodów otworzył prezes Koła Paweł Kurowski witając uczestników. Łowczy okręgowy PZŁ w Krakowie Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz przekazała sztandar Koła na ręce jego prezesa, przyjęła odnowienie ślubowania myśliwskiego oraz odznaczyła sztandar przyznanym Kołu Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Łowczy w imieniu ZO PZŁ w Krakowie złożyła gratulacje z okazji jubileuszu 75-lecia Koła, który przypada w 100-lecie PZŁ; podziękowała za 75-letnią działalność myśliwych, za kultywowanie tradycji łowieckich, aktywność w ochronie przyrody i troskę o gospodarkę łowiecką; życzyła myśliwym satysfakcji ze społecznej pracy myśliwym oraz jedności w realizacji wspólnej pasji pod sztandarem Koła.
Uroczystość zaszczycił obecnością nestor łowiectwa Henryk Palik, zasłużony i najstarszy członek Koła, polujący od 1964 roku. Podczas spotkania wyświetlono prezentacje multimedialne z okazji 100-lecia PZŁ i uroczystości łowieckich w Krakowskim Okręgu PZŁ. Obchody uświetniła muzyką myśliwską Julia Królik, mistrzyni Polski w grze na rogu myśliwskim, która obok artystycznej prezentacji sygnałów wygłosiła krótką prelekcję o ich genezie i stosowaniu. Członkowie zarządu Koła przekazali zebranym upominki, w tym jubileuszową odznakę Koła. Do atrakcji obchodów 75-lecia Koła należał także wspaniały jubileuszowy tort oraz potrawy z dziczyzny.
Krzysztof J. Szpetkowski
Kronikarz
Krakowskiego Okręgu PZŁ
(tekst i fot)

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱