Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd okręgowy

Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1999 r. Posiada uprawnienia selekcjonerskie, jest sędzią i instruktorem strzelectwa myśliwskiego i sportowego. Od 2015 r. jest mistrzem strzelectwa. Jest członkiem dwóch kół łowieckich „Bażant” w Opatowcu, i „Cietrzew” w Rudzie Śląskiej. Jest rzeczoznawcą i mediatorem w zakresie szacowania i likwidacji szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące. Jest absolwentką Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu oraz studiów podyplomowych na kierunku łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Za pracę na rzecz łowiectwa została odznaczona m.in. Medalem św. Huberta oraz Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Tomasz Bartko absolwent technikum leśnego w Starym Sączu, a następnie Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po odbyciu stażu w nadleśnictwie Łosie nieprzerwanie pracuje w Nadleśnictwie Myślenice gdzie prowadził sprawy łowiectwa, zamówień publicznych, lasów niepaństwowych, turystyki i gospodarki rolnej i wodnej. Przez 10 lat był leśniczym w jednym z leśnictw Nadleśnictwa Myślenice, obecnie piastuje stanowisko Nadleśniczego w Nadleśnictwie Myślenice nadzorując tym samym gospodarkę łowiecką w Kołach Łowieckich położonych na terenie tego Nadleśnictwa.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2004 roku, jest członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie od 2018 roku.

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Członek PZŁ od 17 czerwca 2004 r. Członek Koła Łowieckiego „Bażant” w Wieliczce.

Posiadane kwalifikacje:

Uprawnienia selekcjonerskie, Instruktor kynologii, Strażnik łowiecki.

Ukończone kurs szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych I i II stopnia. Prawne
i praktyczne aspekty rozwiązywania problemów z migracją dzikich zwierząt do miast i miejscowości. Praktyczne aspekty gospodarowania zwierzyna w świetle ustawy Prawo łowieckie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie wynagradzania szkód łowieckich. Specjalista ds. gospodarki łowieckiej i ochrony zwierzyny.

Funkcje pełnione w PZŁ:

  • Delegat na Zjazd Krajowy, Delegat Koła Łowieckiego „Bażant” w Wieliczce na Zjazd Okręgowy,
  • Sekretarz Koła Łowieckiego „Bażant” w Wieliczce, Przewodniczący Komisji Kynologicznej,
  • Członek zespołu ds. kontroli kół

Za zasługi dla łowiectwa został odznaczony „Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej”.

blank

Robert Knap – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracownik administracji podatkowej. 
Jest członkiem PZŁ od 21 czerwca 1995 roku. Członek kół łowieckich „Puszcza” w Niepołomicach i „Kormoran” w Krakowie.
Posiada uprawnienia selekcjonerskie, strażnika łowieckiego. 

Funkcje pełnione w PZŁ:

  • Prezes Koła Łowieckiego Kormoran w Krakowie,
  • Delegat Koła na Zjazd Okręgowy,
  • Członek Zespołu ds. kontroli kół łowieckich 


Były Członek Zespołu Nadzorczo- Kontrolnego Okręgowego Zjazdu  PZŁ w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej ORŁ w Krakowie.

Członek Zarządu

UWAGA!

Awaria głównej linii telefonicznej.
Aktualnie dostępny numer telefonu 12/267 24 29.