Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Kraków

Zarząd okręgowy

Aleksandra Dzięcioł
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1999 r. Posiada uprawnienia selekcjonerskie, jest sędzią i instruktorem strzelectwa myśliwskiego i sportowego. Od 2015 r. jest mistrzem strzelectwa. Jest członkiem dwóch kół łowieckich „Bażant” w Opatowcu, i „Cietrzew” w Rudzie Śląskiej. Jest rzeczoznawcą i mediatorem w zakresie szacowania i likwidacji szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące. Jest absolwentką Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu oraz studiów podyplomowych na kierunku łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Za pracę na rzecz łowiectwa została odznaczona m.in. Medalem św. Huberta oraz Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Tomasz Bartko absolwent technikum leśnego w Starym Sączu, a następnie Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po odbyciu stażu w nadleśnictwie Łosie nieprzerwanie pracuje w Nadleśnictwie Myślenice gdzie prowadził sprawy łowiectwa, zamówień publicznych, lasów niepaństwowych, turystyki i gospodarki rolnej i wodnej. Przez 10 lat był leśniczym w jednym z leśnictw Nadleśnictwa Myślenice, obecnie piastuje stanowisko Nadleśniczego w Nadleśnictwie Myślenice nadzorując tym samym gospodarkę łowiecką w Kołach Łowieckich położonych na terenie tego Nadleśnictwa.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2004 roku, jest członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie od 2018 roku.

Członek Zarządu

Członek Zarządu Okręgowego