Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Kraków

Kluby

Krakowski Klub Kolekcjonerów

Utworzony został w 1996 roku z inicjatywy kol. Jerzego Mikołajczyka. Zawiązanie oddziału nastąpiło w oparciu o kontakty kolekcjonerskie myśliwych zainteresowanych sztuką i kulturą łowiecką.

Początkowo Oddział krakowski liczył 11 członków i obejmował województwa: kieleckie, rzeszowskie, tarnowskie, krakowskie, nowosądeckie.

Oddział krakowski realizuje zadania statutowe Klubu przyczyniając się do integracji osób zainteresowanych i działających na rzecz kultury łowieckiej.

Oddział podjął m.in. stałą współpracę z antykwariatami, a jego członkowie zamieszczają publikacje poświecone kolekcjonerstwu i kulturze łowieckiej w Biuletynie Klubu – „Kulturze Łowieckiej” i czasopiśmie „Łowiec Polski”. Uczestniczą oni w organizacji imprez kulturalnych, brali udział niemal we wszystkich ogólnopolskich wystawach i giełdach kolekcjonerskich organizowanych przez Klub Kolekcjonera, a zwłaszcza w Warszawie, Rzeszowie, Łazach, Bytomiu, Zabrzu, Wrocławiu, Gniewie, Ciechocinku, Leżajsku, Sośni prezentując ekspozycje o tematyce kolekcjonerskiej i artystycznej,

Obecnie (2010 r.) Oddział liczy 23 członków, w tym 1 spoza PZŁ. Od założenia prezesem Oddziału jest kol. Jerzy Mikołajczyk od 1996 roku zasiadał w Zarządzie Głównym Klubu, w latach 2000-2004 członkiem Komisji Rewizyjnej KKiKŁ i od 2004 roku jej przewodniczącym.

Członkowie Oddziału uczestniczą w życiu Klubu biorą udział w imprezach kulturalnych, wystawach i giełdach na terenie całego kraju. Angażują się również w działalność związaną z kulturą łowiecką jako autorzy artykułów w czasopismach i publikacjach książkowych.

Członkami Oddziału są zasłużeni działacze PZŁ i twórcy łowieccy do których należą m.in. kol.kol. Andrzej Łepkowski (artysta grafik), Marek P. Krzemień (dziennikarz, fotografik, autor książek), Waldemar Pociask (artysta plastyk, grawer), Waldemar Smolski (autor książek) oraz Krzysztof J. Szpetkowski (dziennikarz i autor książek). Wspierając działania władz PZŁ członkowie Oddziału uczestniczyli w organizacji krajowych i regionalnych imprez łowieckich, organizowali ekspozycje kolekcjonerskie, (m.in. podczas wojewódzkich obchodów 75-lecia PZŁ w Niepołomicach, podczas „X Dni Niepołomic” przy wystawie pt. „Łowiectwo, czyli co myśliwym w duszy gra” w 2001 roku).

Oddział krakowski Klubu był organizatorem I Regionalnej Giełdy Kolekcjonerstwa Łowieckiego, która odbyła się 1 czerwca 2003 roku w Niepołomicach w roku jubileuszowym 80-lecia PZŁ. Członkowie Klubu zostali odznaczeni przez Kapitułę medalami „Za Zasługi dla Centrum Myśliwskiego w Gniewie”, jak również dyplomami na Giełdach kolekcjonerskich w Warszawie, w Rzeszowie i Wrocławiu. Oddział Krakowski współpracuje z innymi oddziałami Klubu w kraju.

Oddział krakowski Klubu był organizatorem I Regionalnej Giełdy Kolekcjonerstwa Łowieckiego, która odbyła się 1 czerwca 2003 roku w Niepołomicach w roku jubileuszowym 80-lecia PZŁ. Członkowie Klubu zostali odznaczeni przez Kapitułę medalami „Za Zasługi dla Centrum Myśliwskiego w Gniewie”, jak również dyplomami na Giełdach kolekcjonerskich w Warszawie, w Rzeszowie i Wrocławiu. Oddział Krakowski współpracuje z innymi oddziałami Klubu w kraju.

Jerzy Mikołajczyk, Krzysztof J. Szpetkowski

Strona internetowa Krakowskiego Klubu Kolekcjonera