Spotkanie robocze Zarządu Okręgowego z Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Krakowie

Spotkanie robocze Zarządu Okręgowego z Prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Krakowie

Spotkanie miało charakter roboczy. W jego części uczestniczyli członkowie Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego OZD PZŁ. Komisja przedstawiła informację o prowadzonych działaniach i wynikach kontroli. Koleżanka Łowczy Okręgowy zapoznała uczestników spotkania z bieżącą działalnością ZO PZŁ w Krakowie. Ustalono terminarz spotkań z Prezydium OZD PZŁ. W związku z potwierdzonymi informacjami o znacznym zmniejszeniu skutków pandemii COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w celu sprostaniu wymogom statutowym, ustalono organizację Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ na 4 września 2021 r.
Fot. Krzysztof Szpetkowski

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021