Spotkanie z Komisją ds. Kół Łowieckich.

Spotkanie z Komisją ds. Kół Łowieckich.


27 maja 2021 r. w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Krakowie odbyło się spotkanie z łowczymi rejonowymi. Spotkanie przewodniczyła Łowczy Okręgowy Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz. Wręczono nominacje nowym członkom komisji reprezentującym rejony: Kraków Południe Kolega Pawłowi Kurowskiemu oraz rejon Kraków Kolega Waldemar Misiura. Głównym zadaniem pracy łowczych rejonowych, jako członków komisji jest konsolidacja działań kół łowieckich w rejonie, pomoc kołom w rozwiązywaniu problemów, zacieśnienie współpracy pomiędzy Zarządem Okręgowym a kołami łowieckimi danego powiatu, a także koordynowanie, inicjowanie szerokich działań w zakresie promocji łowiectwa na terenie powiatu. Łowczy Okręgowa zapoznała zebranych z bieżącymi pracami ZO PZŁ. Omówiono plan działania na najbliższy okres.
Fot. Krzysztof Szpetkowski

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021