KOMISJA PROMOCJI ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ w KRAKOWIE ZAINAUGUROWAŁA DZIAŁALNOŚĆ

KOMISJA PROMOCJI ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ w KRAKOWIE ZAINAUGUROWAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Promocji Łowiectwa ZO PZŁ w Krakowie odbyło się 21 czerwca 2021 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie z udziałem Łowczego Okręgowego PZŁ Aleksandry Dzięcioł-Gęsiarz. Posiedzeniu przewodniczył kol. Maciej Dwornik, przewodniczący komisji. Łowczy Okręgowy pogratulowała i wręczyła listy o powołaniu członkom komisji. Podczas posiedzenia omówiono zadania i złożono propozycje do planu pracy komisji, które zostaną przedstawione ZO PZŁ. Zwrócono uwagę na potrzebę aktywności kół łowieckich w zakresie wszechstronnego promowania łowiectwa w regionie. Łowczy Okręgowa poinformowała o planowanych wydarzeniach w najbliższym okresie. Jak wskazał przewodniczący komisji posiedzenie odbywa się w pierwszy dzień lata, co stanowi nadzieję na owocną działalność. Na posiedzeniu dokonano także wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. Komisja Promocji Łowiectwa została powołana przez ZO PZŁ w Krakowie uchwałą z dnia 27.01.2021 r. w składzie: przewodniczący Maciej Henryk Dwornik, zastępca przewodniczącego Krzysztof Szpetkowski, sekretarz Wojciech Drozdowicz, Joanna Murzyn, Andrzej Patoła, Andrzej Górecki, Jerzy Olearczyk, Janusz Mączka.
Zdjęcia: Krzysztof Szpetkowski

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021