VII Powiatowy Hubertus Chrzanowski

VII Powiatowy Hubertus Chrzanowski

VII Powiatowy Hubertus Chrzanowski odbył się 16 października 2021 roku pod honorowym patronatem Łowczego Okręgowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie i Starosty Powiatowego w Chrzanowie z udziałem władz gmin: Alwerni, Babic, Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. W organizacji hubertsowskich obchodów uczestniczyły koła łowieckie dzierżawiące obwody na terenie powiatu: „Bażant” w Trzebini, „Daniel” w Libiążu, „Diana” w Chrzanowie, „Leśnik” w Alwerni, „Łoś” w Libiążu, „Słonka” w Trzebini i „Żuraw” w Chrzanowie.
Uroczystości poprzedziło tradycyjne polowanie rozpoczęte odprawą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagórzu. Polowano na grubą i drobną zwierzynę w grupach. Po polowaniu myśliwi i goście wzięli udział w mszy hubertowskiej w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin Robotniczych w Płokach. Homilię wygłosił ks. prof. Janusz Mączka (SDB).
W uroczystym spotkaniu myśliwskim w Domu Kultury w Płokach uczestniczył starosta Andrzej Uryga, przedstawiciele władz miejskich i gminnych, którzy podkreślali dobrą współpracę z kołami łowieckimi powiatu oraz prospołeczne zaangażowanie myśliwych. Polski Związek Łowiecki reprezentowała łowczy okręgowy Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz, która podziękowała myśliwym za zaangażowanie w wykonywanie misji jaką jest ochrona przyrody, często kosztem zdrowia i czasu dla rodziny oraz życzyła, aby w realizacji zadań myśliwi odnajdowali radość, samorealizację i wzajemny szacunek, a św. Hubert otaczał opieką.
Spotkanie zakończył uroczysty poczęstunek połączony z degustacją dziczyzny.
Pamiątkę VII Hubertusa Chrzanowskiego stanowi piękna oznaka.