75 lat Koła Łowieckiego „Żubr” w Krakowie

75 lat Koła Łowieckiego „Żubr” w Krakowie

Jubileusz 75-lecia założenia Koło Łowieckie „Żubr” w Krakowie obchodziło 6 listopada 2021 roku w Korzkwi. Z tej okazji w kościele pw. „Narodzenia św. Jana Chrzciciela” proboszcz ks. Paweł Łukaszka i ks. Mirosław Winkowski odprawili mszę hubertowską w intencji myśliwych.
Obchody jubileuszowe odbyły się w pięknie odnowionym średniowiecznym korzkiewskim zamku. Uczestników obchodów powitał prezes Koła Roman Machnik, który przytoczył historię Koła;wskazał, że należy ono do najstarszych na ziemi krakowskiej i odznacza się aktywnością we wszystkich dziedzinach łowiectwa, zwłaszcza wprowadzeniu gospodarki łowieckiej, strzelectwie myśliwskim, kynologii oraz w kulturze łowieckiej. Prezes Koła zaznaczył, że jubileusz to uroczyste podsumowanie dorobku Koła; zwrócił uwagę, że Koło stanowiąc zwartą społeczność ukształtowaną przez pokolenia myśliwych, którzy oddali dla Koła i łowiectwa własne umiejętności, entuzjazm oraz serce. Prezes Koła poinformował o bieżącej działalności prospołecznej w obliczu nowych wyzwań, podkreślając osiągnięcia i dobrą współpracę z samorządami. Wyraził także głębokie uznanie dla byłych i obecnych członków Koła za zaangażowanie w działaniach i pomnażaniu dorobku Koła.
W jubileuszowych obchodach uczestniczyli członkowie Koła z pocztem sztandarowym, przedstawiciele władz gminnych, na których położony jest obwód łowiecki, leśnicy, przedstawiciele Policji, rodziny członków Koła oraz mieszkańcy i rolnicy zaprzyjaźnieni z Kołem.
Podczas spotkania wyjątkowy nastrój tworzyło zamkowe wnętrze licznymi porożami, obrazami i kilimami, a także kominki z palącymi się polanami. Oprawę uroczystości stanowili sygnaliści ZSM „Królewscy” z Niepołomic, którzy wystąpili także z prezentacją muzyczną ukazującą tradycyjny przebieg polowania.
Na biesiadzie serwowano potrawy w większości z dziczyzny i polskich lasów. Wyjątkowym akcentem obchodów był wspaniały tor jubileuszowy. Pamiątkę dla uczestników stanowiła piękny jubileuszowy medal.
Koło Łowieckie „Żubr” w Krakowie założono w 1946 roku. Obecnie gospodaruje na obwodzie polnym nr 36 (o pow. ok. 11tys. ha), położonym na północny-zachód od Krakowa (Nadleśnictwo Miechów). W obwodzie występuje głównie zwierzyna drobna, a także sarna i dzik. Koło kultywuje tradycje łowieckie, m.in. organizując uroczyste polowania „hubertowskie” poprzedzone mszą świętą, spotkania wigilijne oraz jubileusze. Koło posiada obelisk i kapliczkę w Lesie Michałowskim, domek myśliwskim z kapliczką św. Huberta. Koło odznaczone zostało najwyższym odznaczeniem łowieckim − „Złomem”.


Krzysztof J. Szpetkowski
(fot)