SZKOLENIE Z ZAKRESU SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

SZKOLENIE Z ZAKRESU SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuję, że w dniach 27 – 29 sierpnia 2021 r. odbędzie się
3-dniowe szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich.
Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu FERO Express przy ul. Bolesława Śmiałego 60
w Krakowie wg poniższego harmonogramu.
Szkolenie będzie prowadził prof. dr hab. Kazimierz Zalewski. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Zapisy do 20 sierpnia br. przyjmuje biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie, tel. 12 634 25 34,
e-mail: zo.krakow@pzlow.pl .
Koszt szkolenia 450 zł płatne na rachunek bankowy ZO PZŁ Kraków: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201 tytułem: szacowanie szkód łowieckich; imię i nazwisko.
W miejscu szkolenia za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu i wyżywienia.

Liczba miejsc ograniczona do 50 uczestników.

Harmonogram szkolenia

Piątek, 27 sierpnia
•10:00 – 13:00 Prawo łowieckie z komentarzem do rozdziału 9 Szkody łowieckie.
•13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa.
•14:00 – 19:00 C.d. omawiania prawa łowieckiego w zakresie szkód łowieckich. Przykłady spraw sądowych, zaniechania, błędy i arogancja obu stron sporu. Komentarz do rozporządzenia ministra ochrony środowiska. Mediacje.

Sobota, 28 sierpnia
•9:00 – 11:00 Szacowanie szkód w uprawach kukurydzy i rzepaku. Szkody łowieckie w uprawach zbóż, bobiku.
•11:00 – 13:30 Wyjazd w teren na oględziny kukurydzy lub ziemniaków (ewent. bobik).
•12:30 – 13:30 Protokoły – specyfika szacowania szkód łowieckich w sadach połączona z terminami zgłoszeń i terminem wystąpienia szkód. Szkody przymrozkowe.
•13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa.
•14:30 – 19:30 Szacowanie szkód w sadach, uprawach jagodowych i krzewach. Szkody w warzywach i jagodnikach na przykładzie truskawek. Możliwy wyjazd w teren do uszkodzonej plantacji (1,5 godziny) w zależności potrzeb i od sytuacji atmosferycznej.

Niedziela, 29 sierpnia
•9:00 – 12:00 Szacowanie szkód na użytkach zielonych w zbożach i uprawach ziemniaków. Szkody specyficzne. Ustalanie cen jednostkowych. Dyskusja z uczestnikami szkolenia w sprawach indywidualnych.
•12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa.
•13:00 – 16:00 Ochrona upraw przed zwierzyną łowną. Dyskusja na temat skuteczności stosowanych metod.
Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów.

Uwaga: Harmonogram szkolenia może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania uczestników i sytuacji atmosferycznej.

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021