Szkolenie weterynaryjne

Szkolenie weterynaryjne

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, iż w dniach 25 i 26 września 2021r. planuje przeprowadzić szkolenie dla myśliwych i kandydatów do PZŁ z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych.
Informujemy, że 27 grudnia 2020 r. utraciły ważność zaświadczenia uzyskane w latach 2007, 2008, 2009, 2010.
Szkolenie odbywać się będzie, o ile nie zmienią się obowiązujące obostrzenia sanitarne, w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, aplikację Microsoft Temas umożliwiającą połączenie audiowizualne z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą w godzinach od 9:00 – 15:00.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 150,00 zł do dnia 17 września br. na konto Zarządu Okręgowego (Bank PEKAO S.A. nr 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201). Przesłanie na adres e-mail zo.krakow@pzlow.pl imienia i nazwiska, numeru PESEL ,potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz aktualny adres e-mail , na który będziemy przesyłać bieżącą korespondencję dotycząca przebiegu szkolenia i kody dostępowe do aplikacji.

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021