Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie

Zapraszamy na szkolenie sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie.
Harmonogram szkolenia:

19.11.2021 r. siedziba ZO PZŁ Kraków, Żywiecka 12

godz. 15.00 – 18.00 – wykład z zakresu pomocy medycznej,

20.11.2021 r. siedziba ZO PZŁ Kraków

godz. 9.00 – 11.30 – prawidła strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ oraz prowadzenie strzelań na strzelnicy,
godz. 11.30 – 13.00 – zawody strzeleckie organizowane przez PZŁ,
godz. 13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa,
godz. 14.00 – 15.30 – broń i amunicja myśliwska, elementy balistyki,
godz. 15.30 – 18.00 – ustawa o broni i amunicji, optyka myśliwska, przystrzeliwanie broni myśliwskiej,

21.11.2021 r. strzelnica myśliwska ZO PZŁ Tarnów – Fiuk

godz. 9.00 – 12.00 – zajęcia praktyczne w zakresie przygotowania strzelnicy do zawodów strzeleckich,
godz. 12.00 – 14.00 – egzamin

Warunkiem udziału w szkoleniu jest 5-letni staż członkowski w PZŁ.

Koszt pełnego szkolenia wynosi 500 PLN, zapisy przyjmuje sekretariat ZO PZŁ w Krakowie – tel. 12 634 25 34, e-mail: zo.krakow@pzlow.pl

Koszt szkolenia prowadzącego strzelanie wynosi 200 PLN, (udział w zajęciach piątek 19.11.2021 r.)
Ilość miejsc ograniczona.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

UWAGA!

Awaria głównej linii telefonicznej.
Aktualnie dostępny numer telefonu 12/267 24 29.