Do „Krainy Wiecznych Łowów” odszedł Kolega Antoni Kapka

Do „Krainy Wiecznych Łowów” odszedł Kolega Antoni Kapka

Z ogromnym bólem informujemy, że 11 listopada 2021 roku po wyczerpującej chorobie, do „Krainy Wiecznych Łowów” odszedł w wieku 79 lat, nasz przyjaciel, towarzysz łowów
Kolega Antoni Kapka
Członek Koła Łowieckiego KORMORAN w Krakowie.
Wspaniały mąż, ojciec, dziadek,kolega bez którego już nigdy nasze Koło Łowieckie nie będzie takie samo…
Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 01 stycznia 1996 r.
Całą karierę myśliwską związał z Kołem Łowieckim KORMORAN w Krakowie.
Człowiek pogodny, przyjacielski, serdeczny…
Niech sygnał „Darz Bór” wiecznie prowadzi Cię Antoni w Krainie Wiecznych Łowów.
Spoczywaj w pokoju
Wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim składają
Zarząd, przyjaciele i koledzy z Koła Łowieckiego KORMORAN w Krakowie

nekrolog Antoni Kapka