TERMINY EGZAMINÓW

TERMINY EGZAMINÓW

Terminy egzaminów dla kandydatów:
Egzamin pisemny 21.06. od godz. 8.00 – siedziba ZO PZŁ Kraków
Egzamin ustny 22.06.2021 od godz. 8.00 – siedziba ZO PZŁ Kraków
Egzamin strzelecki 23.06.2021 od godz. 9.00 – strzelnica ZO PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich.

Terminy egzaminów poprawkowych dla kandydatów i selekcjonerów:
Egzamin pisemny 21.06. od godz. 8.00 – siedziba ZO PZŁ Kraków
Egzamin ustny 22.06.2021 od godz. 8.00 – siedziba ZO PZŁ Kraków.

Osoby chcące przystąpić do egzaminu muszą przesłać na adres zo.krakow@pzlow.pl pisemny wniosek.

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021