Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

SZKOLENIE WETERYNARYJNE

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie zawiadamia, iż w dniu 18 grudnia 2021r. odbędzie się 1-dniowe szkolenie dla z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych.

Informujemy, że w grudniu 2021 r. utraciły ważność zaświadczenia uzyskane w latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu i aplikację Microsoft Temas umożliwiającą połączenie audiowizualne
z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbędą się będą w godzinach od 8:00 – 20:00 w dniu 18 grudnia 2021 r. (sobota)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 17 grudnia 2021 r. wiadomości e-mail na adres zo.krakow@pzlow.pl zawierającej imię i nazwisko uczestnika, nr PESEL oraz potwierdzenie opłaty za szkolenie w wysokości 150,00 zł na konto Zarządu Okręgowego PZŁ Kraków – Bank PEKAO S.A. nr 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201.

Na adres e-mail uczestnika szkolenia zostanie wysłany link z dostępem do aplikacji Microsoft Teams.

Prosimy Zarządy Kół o powiadomienie myśliwych o planowanym szkoleniu.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

UWAGA!

Awaria głównej linii telefonicznej.
Aktualnie dostępny numer telefonu 12/267 24 29.