Szkolenie obsługi systemu informatyczne PZŁ EKEP

Szkolenie obsługi systemu informatyczne PZŁ EKEP

Szkolenie obsługi systemu informatyczne PZŁ EKEP odbyło się 3 lipca 2021 roku w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Krakowie. Szkolenie prowadził Mateusz Dudzik Łowczy KŁ „Grodzisko” w Raciechowicach, informatyk. Uczestnikami byli łowczowie kół łowieckich i osoby prowadzące obsługę systemu w kołach. W szkoleniu uczestniczyło blisko 20 osób. Były to kolejne zajęcia tego rodzaju organizowane w grupach ze względu na obostrzenia związane z pandemią.
Podczas zajęć uczestnicy uzyskali wiele informacji dotyczących obsługi i prowadzenia dokumentacji w systemie, w tym konfiguracji, wprowadzania danych, generowania dokumentów, a także wyznaczania rewirów łowieckich. Ze strony uczestników kierowano wiele pytań, a otrzymane szczegółowe wyjaśnienia poparte przykładami, były bardzo pomocne.
Zwrócono uwagę, że system PZŁ EKEP, w połączeniu z elektroniczną książką pobytu i integracją z ogólnopolskim systemem „Łowiectwo w Polsce” stanowi ułatwienie w prowadzeniu kół łowieckich, a zapowiadane są dalsze modyfikacje systemu. Stwierdzono także, że obsługa koła w systemie pozwala zaniechać prowadzenia przez łowczego książek obwodu w wersji papierowej. Podkreślono, że istotą funkcjonalności systemu jest wprowadzanie danych na bieżąco. Zaznaczono także, że koła wprowadzające dane systematycznie zwolnione są ze składania miesięcznych sprawozdań mailowo z pozyskania dzików i ewidencji szkód łowieckich.
System umożliwia generowanie wielu dokumentów i formularzy obowiązujących koła łowieckie, jak np. świadectwa pochodzenia zwierzyny, protokoły przekazania tuszy, protokoły czynności gospodarczych, protokoły upadków zwierzyny. Sporządzanie sprawozdań Łow-1 i planów łowieckich w oparciu o system jest proste i pozwala na zaoszczędzenie wiele czasu, który łowczowie – a oni zasadniczo zobligowani są do obsługi systemu – mogą przeznaczyć na prace gospodarcze w łowisku.
Zachęcam do wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach wszystkich przedstawicieli kół łowieckich.

Darz Bór!
Fot. Krzysztof J. Szpetkowski

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021