Kurs dla kandydatów od 15 do 29 maja.

Kurs dla kandydatów od 15 do 29 maja.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie informuje, iż od 15 do 29 maja 2021 roku planuje przeprowadzić kurs dla kandydatów do PZŁ w celu uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.
Kurs odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, umożliwiający połączenie audiowizualne
z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą według harmonogramu. Zajęcia na strzelnicy odbędą się według oddzielnego harmonogramu, który zostanie podany do wiadomości po rozpoczęciu kursu. Materiały szkoleniowe dla uczestników wydawane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego w siedzibie Zarządu Okręgowego przy ul. Żywieckiej 12, oraz w trakcie treningów strzeleckich.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 1700,00 zł do dnia 10 maja br. na konto Zarządu Okręgowego (Bank PEKAO S.A. nr 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201). Potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz aktualny adres e-mail należy przesłać na adres e-mail: zo.krakow@pzlow.pl. Na podany adres e-mail będziemy przesyłać bieżącą korespondencję dotycząca przebiegu kursu, kody dostępowe do aplikacji, harmonogram oraz wszystkie ważne wiadomości dotyczące egzaminów.
Wymagana minimalna liczba osób, aby szkolenie mogło być przeprowadzone to 30 osób. W sytuacji mniejszej liczby zainteresowanych kurs zostanie przesunięty w czasie.

Harmonogram kursu dla kandydatów do PZŁ–Kraków 2021
Tryb zdalny – aplikacja Microsoft Teams
Konsultacja informatyczna – tel. 693 228 200

15.05 godzina 10.00 – 16:00 Marek Wajdzik Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów.
Kształtowanie wizerunku współczesnego myśliwego, promocja łowiectwa, zasady korzystania z mediów społecznościowych.
16.05 godzina 10.00 – 16:00 Marek Wajdzik Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych.
17.05 godzina 15.00 – 19:00 Marcin Cichy Kynologia myśliwska.
18.05 godzina 13.00 – 14:30 Henryk Okarma Ekologia ssaków drapieżnych.
18.05 godzina 15.00 – 16:30 Paweł Kwapisz Zasady ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.
18.05 godzina 17.00 – 18:30 Leszek Olech Podstawy łucznictwa.
19.05 godzina 15.00 – 19:30 Waldemar Smolski Zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich. Język łowiecki, sygnalistyka myśliwska, kulturotwórcza rola łowiectwa, historia łowiectwa.
20.05 godzina 15.00 – 20:00 Stanisław Gąsienica Zasady i warunki wykonywania polowania.
21.05 godzina 15.00 – 20:00 Andrzej Tomek Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki.
24.05 godzina 15.00 – 20:00 Stanisław Gąsienica Budowa i działanie broni i amunicji myśliwskiej. Budowa, działanie i wykorzystanie w łowiectwie przyrządów optycznych oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwskiego.
25.05 godzina 15.00 – 19:00 Władysław Pociej Przepisy ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych. Statut PZŁ.
26.05 godzina 15.00 – 19:00 Andrzej Tomek c.d. Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań na poszczególne gatunki.
27.05 godzina 9.00 Instruktorzy strzelectwa Strzelnica ZO PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich. Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską. Zasady strzelania śrutem i kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych. Trening strzelecki.
28.05 godzina 15.00 – 16:30 Joanna Murzyn Podstawowe choroby zwierząt łownych i sposoby ich rozpoznawania.
28.05 godzina 17.00 – 18:30 Marek Szwarczyński Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
29.05 godzina 9.00 Instruktorzy strzelectwa. Strzelnica ZO PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich. Zasady bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską. Zasady strzelania śrutem i kulą z broni o lufach gładkich i gwintowanych. Trening strzelecki.

Terminy egzaminów:
Egzamin pisemny – test 21.06. od godz. 8.00 – siedziba ZO PZŁ Kraków
Egzamin ustny 22.06.2021 od godz. 8.00 – siedziba ZO PZŁ Kraków
Egzamin strzelecki 23.06.2021 od godz. 9.00 – strzelnica ZO PZŁ Katowice w Siemianowicach Śląskich

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021