Kurs dla kandydatów na selekcjonerów

Kurs dla kandydatów na selekcjonerów

Szkolenie dla kandydatów na selekcjonerów
Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, iż w dniu 20 września 2021r. planuje rozpocząć szkolenie dla kandydatów na selekcjonerów w celu uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania.
Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, umożliwiający połączenie audiowizualne z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbywać się będą według poniższego harmonogramu.
Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia wydawane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego w siedzibie Zarządu Okręgowego przy ul. Żywieckiej 12 w Krakowie.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie w wysokości 800,00 zł do dnia 10 września br. na konto Zarządu Okręgowego (Bank PEKAO S.A. nr 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201). Potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz aktualny adres e-mail należy przesłać na adres e-mail: zo.krakow@pzlow.pl
Bieżącą korespondencję dotycząca przebiegu szkolenia, kody dostępowe do aplikacji, oraz wszystkie ważne wiadomości dotyczące szkolenia i terminu egzaminów będziemy przesyłać e-mailowo.
Konsultacja informatyczna – tel. 693 228 200 lub 728 551 666

Harmonogram szkolenia

20.09 – 15.00 Stanisław Gąsienica
Ocena wieku zwierzyny płowej przed i po strzale oraz zasady wyceny medalowej.

21.09 – 15.00 Marek Wajdzik
Techniki polowań, reakcja zwierzyny na strzał, dochodzenie postrzałka, preparowanie trofeów.

22.09 – 15.00 Stanisław Gąsienica
Ocena wieku zwierzyny płowej przed i po strzale oraz zasady wyceny medalowej. Kryteria odstrzału selekcyjnego.

29.09 – 15.00 Andrzej Tomek
Biologia i środowisko bytowania zwierzyny płowej.

30.09 – 15.00 Andrzej Tomek
Zasady racjonalnego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej.

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021