Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Krakowski myśliwy odznaczony „Darz Borem”

W gmachu Sejmu RP, w listopadzie 2021 roku, odbyło się tradycyjne spotkanie myśliwych z parlamentarzystami. Uczestników spotkania powitał minister, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa Edward Siarka. Władze Polskiego Związku Łowieckiego reprezentowali Prezes NRŁ Paweł Piątkiewicz i Łowczy Krajowy Paweł Lisiak. W uroczystości wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, posłowie: przewodnicząca Komisji Środowiska i wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa poseł Urszula Pasławska, posłowie Anna Paluch, poseł Katarzyna Sójka, Dariusz Bąk i inni.
Minister E. Siarka wskazał m.in. na znaczenie kultury łowieckiej w ogólnonarodowym dorobku dziedzictwa kulturowego. Podczas spotkania otwarto wystawę pt. „Kulturowa wartość łowiectwa”, przygotowaną przez Polski Związek Łowiecki.
Poseł Urszula Pasławska poinformowała o przyznaniu przez Parlamentarny Zespół do Spraw Kultury i Tradycji Łowiectwa odznaczeń „Darz Bór”. Wręczono sześć odznaczeń, a łącznie od 2013 roku przyznano blisko 50 medali. W gronie odznaczonych tym prestiżowym medalem był prof. Maciej Kaliski z Krakowskiego Okręgu PZŁ, nauczyciel akademicki, wykładowca AGH; podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (w latach 2011-2012); myśliwy, członek Koła Łowieckiego „Podwawelskie” w Krakowie, wieloletni, zasłużony działacz Krakowskiego Okręgu PZŁ; obecnie w PZŁ pełni funkcje przewodniczącego Kapituły Odznaczeń Łowieckich. Prof. Maciej Kaliski jest drugim przedstawicielem Krakowskiego Okręgu PZŁ wyróżnionym odznaczeniem „Darz Bór”.


Krzysztof J. Szpetkowski

Udostępnij
Twitter
WhatsApp