Akcja charytatywna KŁ Jarząbek – Krzeszowice

Akcja charytatywna KŁ Jarząbek – Krzeszowice

Koło Łowieckie “Jarząbek” – Krzeszowice niesie pomoc najbardziej potrzebującym.

9-go marca br. na ręce GOPS Krzeszowice, w porozumieniu z Burmistrz Krzeszowic przekazano dla mieszkańców gminy dary o łącznej wartości 15.000 zł.

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021