02.10.2021 r. – Krajowy Field Trials Memoriał im. prof. Teodora Marchlewskiego

02.10.2021 r. – Krajowy Field Trials Memoriał im. prof. Teodora Marchlewskiego

Zbiórka uczestników odbędzie się w Niepołomicach, Wiata Leśnictwo Sitowiec, Wola Batorska 350,  32-007 Zabierzów Bocheński.
Współrzędne N50°02’12.4″ E 20°16’28.1″

INFORMACJE:

Skład Komisji Sędziowskiej: 

Krzysztof Fryc, Zofia Karolczyk, Konrad Mąkosa, Dariusz Spisak, Sylwester Tułodziecki,  Tomasz Wykner.

Właściciel psa powinien posiadać:

  • aktualne świadectwo szczepień psa przeciw wściekliźnie, 
  • ważną legitymację Związku Kynologicznego w Polsce, a myśliwy dodatkowo ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego.

Przyjmowanie zgłoszeń: 2.10.2021 – Krajowy Field Trials Memoriał im. prof. Teodora Marchlewskiego: 

Formularz Zgłoszeniowy

Obowiązuje limit zgłoszeń: wyżły brytyjskie – 8 par (16 psów), wyżły kontynentalne – 10 par (20 psów)

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 września 2021r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. 

OPŁATY

  • 20 PLN Członkowie PZŁ od każdego psa 
  • 120 PLN Pozostali uczestnicy od każdego psa 

Wpłaty należy kierować na konto ZO PZŁ w Krakowie ul. Żywiecka 12, 30-427 Kraków

Nr Konta: 56 1240 4722 1111 0000 4858 8201 PeKaO S.A.

Tytułem: Field Trialsy + imię i przydomek psa 

PROGRAM

7:00 – Przegląd weterynaryjny 

7.30 – Otwarcie Konkursu  

8.00 – Ocena pracy psów w łowisku

15.00 – Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów, nagród 

Zakończenie Konkursu

Krakowski Konkurs Fotograficzny 2021